Last Game: IPL Wed 23rd Apr

Rajasthan vs Chennai

Next Game: IPL Fri 25th Apr

Next game - Rajasthan
team 1 time team 2
Chennai vs Mumbai

Mahesh

Picture of Mahesh
Mahesh
Player details
Name Mahesh
ClubChennai Super Kings
Bowling StyleLeft arm fast