Last Game: IPL Mon 21st Apr

Chennai vs Delhi

Next Game: IPL Fri 25th Apr

Next game - Chennai
team 1 time team 2
Hyderabad vs Delhi

Yalaka Venugopal Rao

Picture of Yalaka Venugopal Rao
Yalaka Venugopal Rao
Player details
NameYalaka Venugopal Rao
Dob26th February 1982
ClubDelhi Daredevils
Batting StyleRight-hand
Bowling StyleOff break