Last Game: IPL Mon 21st Apr

Chennai vs Delhi

Next Game: IPL Fri 25th Apr

Next game - Chennai
team 1 time team 2
Hyderabad vs Delhi

Raiphi Gomez

Picture of Raiphi Gomez
Raiphi Gomez
Player details
NameRaiphi Gomez
ClubDelhi Daredevils