Last Game: IPL Wed 16th Apr

Mumbai vs Kolkata

Next Game: IPL Sat 19th Apr

Next game - Mumbai
team 1 time team 2
Kolkata vs Delhi

Parvez Zarghav

Picture of Parvez Zarghav
Parvez Zarghav
Player details
NameParvez Zarghav
ClubKolkata Knight Riders