Last Game: IPL Wed 16th Apr

Mumbai vs Kolkata

Next Game: IPL Sat 19th Apr

Next game - Mumbai
team 1 time team 2
Bangalore vs Mumbai

Rishi Dhawan

Picture of Rishi Dhawan
Rishi Dhawan
Player details
NameRishi Dhawan
ClubMumbai Indians