International Match

  • 4:00pm Wednesday 14th November
  • Vassil Levski Stadion