International Match

  • Bulgaria vs Ukraine
  • Wednesday 14th November
  • Vassil Levski Stadion