International Match

  • Kazakhstan vs Moldova
  • Wednesday 6th February
  • Ortalyk Tsentralnyi Stadium