International Match

  • Kazakhstan vs Syria
  • 3:00pm Wednesday 10th August
  • Ortalyk Tsentralnyi Stadium