International Match

  • Kazakhstan vs Syria
  • Wednesday 10th August
  • Ortalyk Tsentralnyi Stadium