International Match

  • Netherlands vs Germany
  • Wednesday 14th November
  • Amsterdam Arena   (Att: 49500)