International Match

  • Poland vs Canada
  • 4:00pm Wednesday 18th November
  • Slaski Stadium