Poland v Canada

International Match

  • 4:00pm Wednesday 18th November
  • Slaski Stadium