International Match

  • Poland vs Portugal
  • Wednesday 29th February
  • Slaski Stadium   (Att: 45000)