International Match

  • Poland vs Serbia
  • Wednesday 2nd June
  • Slaski Stadium   (Att: 3000)