International Match

  • Poland vs United States of America
  • Wednesday 26th March
  • Slaski Stadium   (Att: 15000)