Turkey v Slovenia

International Match

  • 6:00pm Friday 31st May
  • Schuco Arena