Search Profiles:

  • Sergio Figueroa

Date Pos Ride SP Course Dist Going Class Trainer
24/5/2016 3/10 Prize Fever (USA) 20/1 Moun 6f Danny Bird
24/5/2016 6/7 O. T. Bandini (USA) 10/1 Moun 6f Crystal Cain
23/5/2016 3/10 Mashpee Pond (USA) 8/1 Moun 6f Shawn Fairman
23/5/2016 6/10 Recharged (USA) 12/1 Moun 8f Shawn Fairman
22/5/2016 3/8 Alpha Force (USA) 12/1 Pres 5f Noel Sanchez
19/5/2016 7/10 Wound Up (USA) 30/1 Moun 6f Shawn Fairman
19/5/2016 8/8 Jazz Baby (USA) 30/1 Moun 7f Antonio Pizzurro
16/5/2016 3/8 Phillips Best Day (USA) 2/1 Moun 8f Gary Skinner
16/5/2016 5/7 Twinstorm (USA) 15/1 Moun 5f Lee Borgemenke
12/5/2016 2/8 Mashpee Pond (USA) 15/1 Moun 5f Shawn Fairman
11/5/2016 3/9 Grey Oak (USA) 30/1 Moun 5f Bart Baird
11/5/2016 1/8 Prize Fever (USA) 20/1 Moun 5f Danny Bird
11/5/2016 4/7 Aviyah Shines (USA) 12/1 Moun 5f Kitty Hebert
11/5/2016 4/6 Early Glory (USA) 6/1 Moun 4f Edward Clouston
9/5/2016 4/7 Iloveadixiechick (USA) 8/1 Moun 8f Danny Bird
8/5/2016 6/7 Recharged (USA) 10/1 Moun 6f Shawn Fairman
8/5/2016 6/8 S S Much Ado (USA) 6/1 Moun 5f Bart Baird
2/5/2016 6/7 Grey Oak (USA) 10/1 Moun 5f Bart Baird
1/5/2016 5/8 Belmont Road (USA) 10/1 Moun 5f Danny Bird
27/4/2016 5/5 Mister Montcalm (USA) 10/1 Moun 6f Jami Poole
26/4/2016 5/9 Suzy's Storm (USA) 8/1 Moun 5f Noel Sanchez
25/4/2016 1/6 White Lace Lady (USA) 7/2 Moun 5f Jami Poole
25/4/2016 3/5 Dee Ron (USA) 5/1 Moun 6f Noel Sanchez