Aqueduct

 • 19:22 Allowance Optional Claiming6f

 •  
 • Surface: Dirt

Official Ratings

Aqueduct 19:22 official ratings
OR Horse Last 6 Ratings Last winning Highest winning
- Tancredi (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Thor's Mjolnor (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Say Mr. Sandman (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Wishingonastar (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- N. F.'s Destiny (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Big City Boy (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Bellamy (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Decesion Point (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Maggie's Hadder (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Ginger's Joe (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Bake Shop (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Victorious Leader (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Ludo Bagman (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -

5 star ratings

Aqueduct 19:22 official ratings
No Horse Rating
1 Tancredi (USA)
 • 0 stars
2 Thor's Mjolnor (USA)
 • 0 stars
3 Say Mr. Sandman (USA)
 • 0 stars
4 Wishingonastar (USA)
 • 0 stars
5 N. F.'s Destiny (USA)
 • 0 stars
6 Big City Boy (USA)
 • 0 stars
7 Bellamy (USA)
 • 0 stars
8 Decesion Point (USA)
 • 0 stars
9 Maggie's Hadder (USA)
 • 0 stars
10 Ginger's Joe (USA)
 • 0 stars
11 Bake Shop (USA)
 • 0 stars
12 Victorious Leader (USA)
 • 0 stars
13 Ludo Bagman (USA)
 • 0 stars