Penn National

 • 00:24 Allowance Optional Claiming1m 70y

 •  
 • Surface: Dirt

Official Ratings

Penn National 00:24 official ratings
OR Horse Last 6 Ratings Last winning Highest winning
- Lightly Wound (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Drayton Hall (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Strong Resolve (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Who We Gunna Call (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Captain Spitler (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Silver Craft (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Turn To Travis (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Pollard's Boy (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Arturius (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Siegfried (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -
- Love Of Flying (USA)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
- -

5 star ratings

Penn National 00:24 official ratings
No Horse Rating
1 Lightly Wound (USA)
 • 0 stars
2 Drayton Hall (USA)
 • 0 stars
3 Strong Resolve (USA)
 • 0 stars
4 Who We Gunna Call (USA)
 • 0 stars
5 Captain Spitler (USA)
 • 0 stars
6 Silver Craft (USA)
 • 0 stars
7 Turn To Travis (USA)
 • 0 stars
8 Pollard's Boy (USA)
 • 0 stars
9 Arturius (USA)
 • 0 stars
10 Siegfried (USA)
 • 0 stars
11 Love Of Flying (USA)
 • 0 stars