Results search

Fast Results

17:35 Full result

 • Tote Win 5.30
 • Pl 1.50,1.30,1.20
 • EX 32.40
 • SF 48.52

18:05 Full result

 • Winning TrainerP J Flynn
 • Winning JockeyI T Queally
 • Distances 1¾ , ¾
 • Runners 12 ran
 • Non runners 11
 • Tote Win 15.40
 • Pl 3.30,1.40,3.00
 • EX 60.10
 • SF 51.44
 • Tricast 303.71

18:35 Full result

 • Winning TrainerT Cleary
 • Winning JockeyR P Cleary
 • Distances ¾
 • Runners 5 ran
 • Non runners 1
 • Tote Win 4.30
 • Pl 2.20,1.50
 • EX 11.40
 • SF 11.23

19:05 Full result

 • Tote Win 1.50
 • Pl 1.02,4.40,1.50
 • EX 28.60
 • SF 29.14

19:35 Full result

 • Tote Win 4.70
 • Pl 1.90,1.90,1.20
 • EX 29.20
 • SF 35.72

20:05 Full result

 • Winning TrainerDenis Hogan
 • Winning JockeyD G Hogan
 • Unpl. Fav Jabus 9/4f
 • Distances 8½ , 4½ , ½
 • Runners 16 ran
 • Non runners 11
 • Tote Win 11.30
 • Pl 2.50,1.40,7.10,4.70
 • EX 35.10
 • SF 50.77
 • Tricast 1251.75

20:35 Full result

 • Tote Win 3.10
 • Pl 1.02,2.30,1.30
 • EX 42.30
 • SF 35.96