Results search

Fast Results

17:20 Full result

 • Tote Win 4.70
 • Pl 2.10,1.10
 • EX 13.70
 • SF 14.09

17:50 Full result

 • Tote Win 10.20
 • Pl 3.10,3.10,1.20
 • EX 106.80
 • SF 78.17
 • Tricast 406.16

18:20 Full result

 • Winning TrainerK J Condon
 • Winning JockeyS Foley
 • Unpl. Fav Adroit 11/4f
 • Distances ½ , 3¾
 • Runners 12 ran
 • Non runners 13
 • Tote Win 11.70
 • Pl 3.40,1.90,2.20
 • EX 56.20
 • SF 73.11
 • Tricast 707.35

18:50 Full result

 • Winning TrainerJ Larkin
 • Winning JockeyR Coakley
 • Distances hd, 1
 • Runners 15 ran
 • Non runners 14, 17, 18
 • Tote Win 54.20
 • Pl 12.90,5.40,1.40
 • EX 1028.30
 • SF 307.46
 • Tricast 905.86

19:20 Full result

 • Tote Win 4.20
 • Pl 1.02,1.60,2.30
 • EX 14.00
 • SF 14.20
 • Tricast 59.38

19:50 Full result

 • Tote Win 2.70
 • Pl 1.40,2.30,2.60
 • EX 18.50
 • SF 18.93
 • Tricast 179.99

20:20 Full result

 • Tote Win 1.50
 • EX 6.60
 • SF 5.45

20:50 Full result

 • Winning TrainerG Stanley
 • Winning JockeyD Crosse
 • Distances ¾ , 11, 4¾
 • Runners 16 ran
 • Non runners 17, 18, 19
 • Tote Win 52.60
 • Pl 10.80,1.02,2.10,6.30
 • EX 218.70
 • SF 128.97
 • Tricast 965.79