Results search

Fast Results

14:10 Full result

 • Winning TrainerT Hogan
 • Winning JockeyJ L Cullen
 • Unpl. Fav Galianna 1/1f
 • Distances ½
 • Runners 14 ran
 • Non runners 1, 4, 5, 9, 19
 • Tote Win 145.20
 • Pl 20.50,3.00
 • EX 2812.40
 • SF 572.16

14:40 Full result

 • Winning TrainerP Nolan
 • Winning JockeyPaul Carberry
 • Distances 8, 21
 • Runners 13 ran
 • Non runners 2, 5, 9, 17, 18, 19
 • Tote Win 1.60
 • Pl 1.02,2.30,6.50
 • EX 6.50
 • SF 7.09

15:15 Full result

 • Tote Win 4.30
 • Pl 1.60,2.50,4.60,1.60
 • EX 41.60
 • SF 34.18
 • Tricast 341.55

15:50 Full result

 • Tote Win 2.00
 • Pl 1.20,1.20,4.50
 • EX 5.60
 • SF 7.39

16:25 Full result

 • Tote Win 8.80
 • Pl 3.40,1.80
 • EX 38.50
 • SF 23.14
 • Tricast 61.62

17:00 Full result

 • Winning TrainerMrs D A Love
 • Winning JockeyM P Walsh
 • Distances 4½ , ¾
 • Runners 13 ran
 • Non runners 5, 12
 • Tote Win 3.80
 • Pl 1.70,2.10,1.30
 • EX 13.50
 • SF 15.80

17:30 Full result

 • Tote Win 8.30
 • Pl 1.90,1.90,1.50
 • EX 33.30
 • SF 68.46
Stewards Inquiry - Amended Result