Results search

Fast Results

12:10 Full result

 • Tote Win 2.40
 • Pl 1.30,1.50,2.10
 • EX 7.00
 • SF 5.23

12:45 Full result

 • Winning TrainerJustin Snaith
 • Winning JockeyG Hatt
 • Distances ¾ , 2½
 • Runners 9 ran
 • Non runners 5
 • Tote Win 3.70
 • Pl 1.40,1.20,1.30
 • EX 11.60
 • SF 12.88

13:20 Full result

 • Tote Win 6.40
 • Pl 2.20,4.00,1.70
 • EX 84.90
 • SF 158.80

13:55 Full result

 • Winning TrainerJoey Ramsden
 • Winning JockeyG Hatt
 • Distances hd, 1¼
 • Runners 14 ran
 • Non runners 7
 • Tote Win 8.80
 • Pl 3.00,2.60,2.60
 • EX 51.40
 • SF 69.77
 • Tricast 530.65

14:35 Full result

 • Winning TrainerStan Elley
 • Winning JockeyK Neisius
 • Distances 2½ , ½
 • Runners 13 ran
 • Non runners 12
 • Tote Win 11.90
 • Pl 2.90,2.60,6.00
 • EX 55.30
 • SF 86.75
 • Tricast 1675.53

15:10 Full result

 • Tote Win 19.10
 • Pl 4.20,2.20,2.80
 • EX 152.50
 • SF 109.91
 • Tricast 705.69

15:45 Full result

 • Tote Win 5.80
 • Pl 1.80,1.60,1.30
 • EX 25.90
 • SF 29.85
 • Tricast 54.43

16:20 Full result

 • Tote Win 49.70
 • Pl 5.90,2.30,1.50,1.50
 • EX 635.50
 • SF 465.18