Search Profiles:

  • Maria Pinzon

Date Pos Horse SP Course Dist Going Class Jockey
30/7/2015 5/8 Brawler (USA) 12/1 Moun 8f Augustin Bracho
30/7/2015 1/8 Adamor (USA) 5/2 Moun 5f Augustin Bracho
14/7/2015 4/5 Even Rob Scores (USA) 6/1 Moun 6f Eddie Zuniga
8/7/2015 2/6 Il Mangia Troppo (USA) 6/1 Moun 11f Gabriel Lagunes