Polish Ekstraklasa

  • 4:00pm Sunday 11th November
  • Kielce City Stadium