International Match

  • Poland vs Ivory Coast
  • Wednesday 17th November
  • Slaski Stadium