International Match

  • Argentina vs Brazil
  • Wednesday 17th November
  • Khalifa International Stadium