International Match

  • Sweden vs Germany
  • Wednesday 17th November
  • Nya Ullevi Stadion   (Att: 21959)